• niefajna
 • shaybenasulin
 • dziubkowa
 • cjcmusic
 • marcmarc
 • hesser
 • jasiek666
 • Ignition
 • LukaszMojsiejczuk
 • blurred-dreams
 • inajaa
 • justinek
 • volo
 • zEveR
 • guyver
 • zyta
 • dzikineon
 • katerigss
 • fishermans
 • Doppelganger
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwetryagain wetryagain vianezavisan nezavisan
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialabellavita labellavita
Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.
Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  
Pomyślałem, że matka i ojciec tego młodego człowieka zrobili dobrą robotę. Bo dzieci muszą się nauczyć szacunku dla ludzi, którzy różnią się tylko tym, że za swoją pracę dostają mniej hajsu.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vialabellavita labellavita
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
0313 017e 500
Reposted fromenn0 enn0 vialokrund2015 lokrund2015
0462 e25d 500
Reposted fromMadMaid MadMaid vialokrund2015 lokrund2015
1795 4fa6 500
I paid for this cruise!
Reposted fromambassadorofdumb ambassadorofdumb viaBrainy Brainy
Reposted fromkels kels viaHypothermia Hypothermia
9342 56c0
Reposted frompicoviny picoviny viasober sober
1767 980e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
7779 ac05 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
9666 9aa5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viavstane vstane
1195 55d6 500
Reposted frompiehus piehus viasweetnothingg sweetnothingg
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viasweetnothingg sweetnothingg
2814 4690
Reposted frommisza misza vialadylena ladylena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl